Gå tillbaka till erbjudanden

Termisk modernisering och isolering av murade byggnader

Proparea erbjuder termisk modernisering av murverk

Diffusionsöppenhet, utmärkta termiska och akustiska egenskaper. Steico isoleringsskivor och mattteknik för termisk renovering av befintliga murade byggnader och för nybyggnation av murverk.

För termisk uppgradering eller värmeisolering använder vi två metoder för att isolera en byggnad, beroende på väggarnas skick:

1. Raka husväggar – beroende på vilken termisk prestanda vi vill uppnå använder vi Steico-paneler med en viss tjocklek som monteras direkt på byggnaden, precis som vanlig isolering.

2. Krökta byggnadsväggar – I det här fallet måste konsolerna monteras mot väggen. Nästa steg är att tillverka C24-träramen, som är perfekt anpassad, både vertikalt och horisontellt. Detta ger ett perfekt plan och därmed en rak byggnadsvägg.

Nästa steg är att fylla ramen med isoleringsmattor och sedan med isoleringsskiva med tunga och spår – när denna skiva används elimineras köldbryggor. När detta är gjort får vi en vatten- och vindtät fasad som är redo att putsas eller kläs med fasadskivor.

Båda metoderna har samma funktion – de ger bästa värmeprestanda, skyddar murverket från fukt, ger ett perfekt mikroklimat och torkar väggarna spontant tack vare den öppna diffusionen.

Pris – från 300.00 PLN/m2

To top